Общи условия

 1. Общи условия

  “Марияна Балтаджиева – 2008 ” ЕООД е търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 101787552 със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. „Средна“ №11. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. "Марияна Балтаджиева - 2008" ЕООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Андрей Ляпчев“ №57 с ръководител Августина Владимирова Чукич, а именно Удостоверение № 1422/31.01.2017 издадено от Столична Регионална Здравна Инспекция.

 2. Отговорност

  Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. “Марияна Балтаджиева - 2008” ЕООД не носи отговорност за неточности в тази листовка.

  При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт. “Марияна Балтаджиева - 2008” ЕООД не препоръчва самолечение без консултация със специалист.

  “Марияна Балтаджиева - 2008” ЕООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на “Марияна Балтаджиева - 2008” ЕООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте на e-mail: pharmacare@abv.bg

 3. Плащането може да се извърши по един от следните начини:

  • С наложен платеж при получаване на стоката;
  • По банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG18FINV91501016106715
   BIC: FINVBGSV при Първа инвестиционна банка
  • С кредитна или дебитна карта;
  • Чрез PayPal.

 4. Авторски права

  Съдържанието на този сайт е предмет на защита от действащото право в това число правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.

  Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите, изложени в сайта на “Марияна Балтаджиева - 2008” ЕООД (https://www.pharmacare.bg ) е ЗАБРАНЕНО.

 5. Права и задължения при продажба от разстояние

  “Марияна Балтаджиева - 2008” ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност. КУПУВАЧЪТ има правото да върне продукта, за негова сметка, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта „ Марияна Балтаджиева - 2008 ” ЕООД се задължават да върнат на КУПУВАЧА сумата платена за определения продукт. Възстановяването на сумата се извършва по начина, по който е получена..

 6. Органи, осъществяващи контрол:

  Изпълнителна агенция по лекарствата: www.bda.bg

  Български фармацевтичен съюз: www.bphu.bg